Buwan Ng Wika Theme 2013 Essay Writing

Posted on by admin

Far Eastern University- (FEU), through its Central Student Organization (FEUCSO) and Tanggapan ng Larangan ng Filipino, is set to celebrate Buwan ng Wika this August with an exciting line-up of activities.

With the theme “Wikang Filipino sa Daang Matuwid,” the university will feature activities like dancing, singing and choral oration contests. There will also be an essay writing competition, a quiz bee and a professorial lecture.

The lecture, “Seminar ng Wika”, will be held on August 7. Dr. Corazon Lalu-Santos of the Ateneo de Manila University (ADMU) will deliver a talk on “Ang Kapangyarihan ng Wikang Filipino sa Loob at Labas ng Akademya.”

Lalu-Santos was the former chair of the ADMU Filipino Department, and is currently the president of Sanggunian sa Filipino (Sangfil), an organization that advocates the Filipino language.

Serving as the month-long festivities’ finale is a choral oration (sabayang pagbigkas) contest that will feature the novel “Urbana and Feliza,” written by Modesto de Castro now celebrating its 150th anniversary. The competition will include participants from several Manila public and private schools who will be competing for a grand prize worth PHP12,000 and a detailed tour of FEU’s United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) award-winning Art Deco campus.

According to Dr. Emmanuel Gonzales, FEU’s Filipino Department Coordinator:

Makapangyarihan ang wika sapagkat maari itong gamitin sa maling pamamaraan. Ang layunin ay maipalaganap ang wikang Filipino upang magkaintindihan patungo sa matuwid na landas. (Language is powerful because it can also be used for the wrong means. The aim is to propagate the Filipino language to ensure communication toward the right path),” Gonzales said.

 

Pinangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang temang Wika Natin ang Daang Matuwid para sa taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa Agosto, alinsunod sa Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997.

Kinapapalooban ng tema sa taóng ito ang kapangyarihan ng wikang Filipino na tumatagos sa iba’t ibang sektor ng lipunan at sa lahat ng uri ng pamumuhay. Nananalig ang KWF na sa kabila ng pagkakaiba-iba ay nagkakaisa tayo dahil sa wikang Filipino ang tinig ng ating kultura, kasaysayan at pagkatao. Dahil sa ating pagkakabuklod, ito ang isa sa mga kasangkapan tungo sa bisyon ng matuwid na daan ng dangal at kaunlaran.

Hinati din ang pangkalahatang tema sa taóng ito sa sumusunod na diwa ayon sa medium term plan ng KWF:

  • ANG WIKA NATIN AY WIKA NG KATARUNGAN AT KAPAYAPAAN
  • ANG WIKA NATIN AY LABAN SA KATIWALIAN
  • ANG WIKA NATIN AY SANDATA LABAN SA KAHIRAPAN
  • ANG WIKA NATIN AY WIKA NG MABILISAN, INKLUSIBO AT SUSTENIDONG KAUNLARAN
  • ANG WIKA NATIN AY WIKA SA PANGANGALAGA SA KALIGIRAN

Hinihikayat ang madla na aktibong makilahok sa mga programang inihanda para sa taóng ito. Pinakatampok sa Buwan ng Wika ang Pambansang Kongreso sa Wika na gaganapin sa Agosto 19-21, 2013. Ang kongreso ay inaasahang daluhan ng mga dalubhasa sa iba’t ibang larang upang talakayin ang mga napapanahong isyung kinakaharap ng wikang Filipino at mga kapatid na wika nito sa bansa. Nagtipon din ng mga programa at proyekto ang KWF para sa pagdiriwang sa taóng ito sa paglulunsad ng opisyal na Pambansang Programa, mula sa iba’t ibang mga pamantasan sa buong Filipinas. Kasama na rin sa hanay ng mga programa ang timpalak sa pagsulat na Gawad KWF sa Sanaysay at ang parangal sa Dangal ng Wikang Filipino na kapuwa taon-taong nagpupugay sa mga indibidwal na nag-ambag para sa pagyabong ng wikang Filipino.

Ang KWF ang natatanging ahensiyang pangwika sa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng Filipinas. Itinatag sa pamamagitan ng Batas Republika Blg. 7104 ng 1991, inaatasan itong “tiyakin at itaguyod ang ebolusyon, pagpapaunlad at pagpapayaman pa ng Filipino na wikang pambansa ng Filipinas, batay sa umiiral na mga wika ng Filipinas at iba pang wika.”

 

panitikan

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *